محل تبلیغات شما

تو آشیانه داری .بال داری .زیبایی .تو همیشه بالاتر از منی

نهخودتو با من مقایسه نکن.

من در حسرت آشیانه .پرواز کردنزیبا شدن.بالا بودن

قناری جون تو حتی صدای خوبم داری از نظر من شما پرنده ها ثروتمندترین موجودات جهان هستید

و اما ما آدما هم درد آشیانه هم درد پرواز هم درد زیبایی هم درد چشم و هم چشمی هم درد حسادت

هم درد دین هم درد مذهب هم درد قرض و وام هم درد درد داریم

به نظر تو انسانها چگونه اند؟؟؟؟

هر چه گویی آن کنم......

معشوق ندانست که عاشق چه کشید....

تو آشیانه داری .......

درد ,هم ,تو ,داری ,آشیانه ,زیبایی ,هم درد ,تو آشیانه ,آشیانه داری ,زیبایی هم ,درد زیبایی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها